KATALOG STRON PROMUJE STRONY OD 2006 ROKU      PR 4       PA 44      CF 37      TF 28

Biuro rachunkowe Prodesso w Płocku

Jesteśmy licencjonowanym biurem rachunkowym zajmującym się prowadzeniem dokumentacji księgowej, sporządzaniem sprawozdań dla Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Statystycznego, PFRON-u, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz prowadzeniem pełnej obsługi kadr. Biuro posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w firmie PZU wraz z dodatkowymi klauzulami chroniącymi (zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, obliczaniu wynagrodzeń za pracę, obliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP, prowadzeniu dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i kontrola przestrzegania terminów w tym zakresie, obliczaniu kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzeniu korespondencji z organami egzekucyjnymi).

Nasze biuro rachunkowe gwarantuje wykonywanie obowiązków z najwyższą zawodową starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W swojej pracy kierujemy się odpowiedzialnością oraz rzetelnością, przestrzegając terminów ustalonych z klientem.

Wszelkie informacje przekazane przez klienta, traktowane są jako poufne w czasie trwania oraz po zakończeniu umowy. Do przygotowanych dokumentów dostęp mają wyłącznie upoważnieni pracownicy.

Powierzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy i w zakresie, jaki jest niezbędny dla wywiązania się z jej postanowień. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ustalonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 j.t. z późn. zm.).

Szczegóły strony www.prodesso.pl: