KATALOG STRON PROMUJE STRONY OD 2006 ROKU      PR 4       PA 44      CF 37      TF 28

Inwentaryzacja drzewostanu

Wykonujemy inwentaryzacje zieleni na potrzeby inwestycji. Prace wykonujemy na zlecenia pracowni architektury krajobrazu, inwestorów, a także osób prywatnych. Sporządzamy inwentaryzacje zieleni na potrzeby planowanych inwestycji.

W ramach prowadzonych prac wykonujemy:

- oznaczenie gatunku drzewa bądź krzewu;
- pomiar wysokości, pierśnicy, średnicy korony;
- określenie wieku drzew lub drzewostanów;
- określenie stanu zdrowotnego;
- projekty gospodarki drzewostanem;
- opracowanie graficzne w postaci mapy z naniesioną lokalizacją drzew (.dwg, .shp);
- preliminarz opłat za wycinkę drzew i usunięcie krzewów;
- pozwolenie na wycinkę drzew.

Sporządzane dokumentacje są wykonywane kompleksowo, w oparciu o aktualne normy prawne.

Szczegóły strony www.symbiot.pl: